16 d’abril de 2012

PAUTES D'ÚS DE LA BIBLIOTECA


PAUTES D'ÚS DE LA BIBLIOTECA

1.- No es pot menjar ni beure.
2.- S'ha de guardar silenci.
3.- S'han de mantenir en ordre les instal·lacions i el fons bibliotecari de què disposam.
4.- Els mòbils han d'estar en silenci.
5.- No es deixaran en préstec les obres de caràcter general (enciclopèdies, diccionaris...).
De les altres obres, l'alumnat podrà tenir el llibre a ca seva 15 dies. Podrà renovar 15 dies més si el llibre no ha estat sol·licitat per cap altre alumne. Passat aquest temps, si no ha retornat el llibre s'avisarà a ca seva. En el cas de no retonar-lo (deixadesa, pèrdua...) l'alumne haurà d'abonar el seu import.
6.- És necessari presentar el carnet de la biblioteca per poder efectuar el préstec.
7.- En el cas de no respectar les normes de convivència de la biblioteca, els membres de la comissió es reserven el dret d'admisió.

ORDINADORS

1.-Per entrar-hi, recordau el codi d'accés.
2.-Es poden utilitzar per fer treballs relacionats amb matèries escolars, consultar dubtes, diccionaris on-line...
3.-Es podran trobar els llibres de la biblioteca seguint la CDU i l'accés informàtic a través del programa ABIES en els ordinadors 3 i 4.
4.- La biblioteca no és el lloc adequat per entrar a pàgines com Tuenti, Facebook, Youtube...
5.- Quan s'acabi la feina, s'ha de tancar el programa, l'ordinador i col.locar bé la cadira.

ÚS DE LA BIBLIOTECA COM A AULA

1.- Els professors del centre poden reservar la biblioteca en el programa "reserves".
2.- El professor que utilitzi la biblioteca com a aula és el responsable de deixar les cadires alineades, els llibres al seu lloc i les instal·lacions en bones condicions.
3.- En cap cas es deixaran alumnes sols sense supervisió a la biblioteca.
4.- La biblioteca és una aula-matèria de lectoescriptura. És un lloc d'estudi i per gaudir de la lectura. La biblioteca que està dotada d'ordinadors i material per treballar amb els alumnes, en cap cas s'ha d'utilitzar com un espai per castigar o aparcar alumnes.
La Comissió de la Biblioteca

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada